Josep Antoni Mercé i Rúbies

Josep Antoni Mercé i Rúbies - Penal

Penal


En Josep Antoni Mercè i Rúbies ens posem a la seva sencera disposició garantint-li un tracte personal i professional adequat al seu problema, serem la seva millor defensa penal, proporcionant-li aquest assessorament previ a qualsevol tipus de procés, així com el propi de cadascun d'aquests serveis:


  • Assistència a la víctima i al detingut.
  • Procediments abreujats davant els Jutjats penals i les Audiències Provincials.
  • Procediments Sumaris.
  • Violència domèstica i violència de gènere.
  • Dret penitenciari i Jutjats de Vigilància Penitenciària.
  • Delictes econòmics.
llibre i mall de justícia