Josep Antoni Mercé i Rúbies

Josep Antoni Mercé i Rúbies - Civil

Civil


Dret civil és el conjunt de normes jurídiques i principis del dret que regulen les relacions personals o patrimonials, voluntàries o forçoses, entre persones privades o públiques, tant físiques com a jurídiques, de caràcter privat i públic, o fins i tot entre les últimes, sempre que actuïn desproveïdes de autotutela.


XOC I BALANÇA