Dret penal EN Lleida

Advocat Josep Antoni Mercé I Rúbies - Penal

Penal

En Advocat Josep Antoni Mercé I Rúbies ens posem a la seva sencera disposició garantint-li un tracte personal i professional adequat al seu problema, serem la seva millor defensa penal, proporcionant-li aquest assessorament previ a qualsevol tipus de procés, així com el propi de cadascun d'aquests serveis:

  • Assistència a la víctima i al detingut.

  • Procediments abreujats davant els Jutjats penals i les Audiències Provincials.

  • Procediments Sumaris.

  • Violència domèstica i violència de gènere.

  • Dret penitenciari i Jutjats de Vigilància Penitenciària.

  • Delictes econòmics.

  • Advocat Josep Antoni Mercé I Rúbies